Opis pracy

Urządzenie piorunochronne wieży widokowej na Szyndzielni.