W numerze 4/2016 Fachowego Elektryka pojawił się redakcyjny artykuł dot. połączeń egzotermicznych. Redakcja wprowadza w proces fizyczny jaki za nimi stoi, technologię i zastosowanie.

Nas szczególnie cieszy zainteresowanie tą technologią jakie pojawia się ze strony fachowców związanych z szerokorozumiana branżą elektryczną. Wierzymy, że upowszechnienie dobrych praktyk łącznia przewodników w uziemieniach nie tylko przyniesie skutki oszczędność dla operatorów obiektów, ale przede wszystkim przełoży się na trwałe bezpieczeństwo jakie zapewniać mają systemy uziemieniowe.

Niżej znajduje się link do pliku PDF zawierającego rzeczony artykuł.

Fachowy Elektryk – 2016-04 – Poradnik – Zgrzewanie egzotermiczne – warte poznania i stosowania