Uzupełnieniem naszej oferty są usługi takie jak: audyt, doradztwo i szkolenia. Jesteśmy przekonani, że dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży ochrony odgromowej możemy zapewnić najwyższą jakość tych usług. Know-how zdobyte na obiektach najróżniejszych kategorii (od domów jednorodzinnych, poprzez biurowce i centra handlowe na rozległych instalacjach przemysłowych – takich jak huta szkła, czy gazoport) pozwala nam legitymować się najlepszą wiedzą w kraju.

Audyty

Na obiektach i budynkach już istniejących – nowych jak i oddanych do użytku jakiś czas temu, a także na budowach czy w miejscach przyszłych budów, oferujemy audyty. Mogą one obejmować:

 • sprawdzenie stanu technicznego i jakości zastanej instalacji,
 • wizję lokalną obiektu w celu doboru rozwiązania, zaprojektowania nowej instalacji,
 • kontrolę instalacji wykonanej przez firmę trzecią,
 • ocenę zagrożenia piorunowego danego obiektu.

Audyty wykonujemy również jako usługę dodatkową po okresie gwarancyjnym, na instalacjach, które sami wykonywaliśmy.

Doradztwo

Oferujemy pomoc w doborze rozwiązań systemowych, jak i konkretnych elementów instalacji, aby dostosowane były do:

 • charakteru budynku,
 • funkcji budynku,
 • warunków technicznych,
 • jego estetyki,
 • wymagań prawnych jak i wymagań norm,
 • planowanej trwałości rozwiązania,
 • budżetu.

W pomocy doboru rozwiązania posiłkujemy się specjalnym oprogramowaniem, dostarczanym nam przez firmę Erico, pracującym na plikach CAD klienta.

Doradztwo w zakresie doboru rozwiązań opartych na materiałach Erico i innych oferowanych przez naszą firmę jest bezpłatne.

Szkolenia

Dla naszych klientów świadczących usługi wykonawcze, projektantów, a także dla naszych odbiorców handlowych świadczymy usługi jednorazowych lub cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony odgromowej, uziemień, zgrzewów egzotermicznych, a także norm polskich i europejskich.

Szkolenia oferujemy również firmom, które chcą zostać naszymi odbiorcami lub chcą projektować instalacje w oparciu o nasze technologie.

Zakres szkoleń:

 • Normy Polskie i Europejskie w ochronie odgromowej,
 • wstęp do projektowania i wykonawstwa instalacji ochrony odgromowej,
 • podnoszące kwalifikacje i wiedzę z zakresu najnowszy rozwiązań technologicznych ochrony odgromowej i uziemień – skierowane do projektantów, instalatorów lub handlowców,
 • wstęp do zgrzewów egzotermicznych,
 • projektowanie w oparciu o zgrzewanie egzotermiczne,
 • szkolenie stanowiskowe dla przyszłych zgrzewaczy.