Projektowanie

Na zlecenie biur projektowych, samodzielnych projektantów jak i przedsiębiorstw wykonawczych wykonujemy kompletne projekty instalacji odgromowych. Projekty wykonywane są przez doświadczony zespół inżynierów pod nadzorem i przy akceptacji uprawnionych projektantów. Projekty zawsze przygotowywane są w oparciu o aktualne przepisy krajowe i międzynarodowe a także Normy Polskie, zharmonizowane normy europejskie. Ciągłym wsparciem dla naszego zespołu są zewnętrzni specjaliści i biura techniczne producentów osprzętu, który również jest w naszej ofercie.

Liczni instalatorzy, z którymi współpracujemy, dając nam ciągłą informację zwrotną o naszych rozwiązaniach, pozwalają nam doskonalić podejście i wybierać rozwiązania, które nie tylko spełniają wymagania formalne i techniczne ale są również przyjazne w montażu.

Wykonujemy również prace w systemie projektuj i zbuduj.

Doradztwo w projektowaniu

Dla samodzielnych projektantów i biur projektowych oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów z  interpretacją norm, wyliczaniu zagrożenia piorunowego i właściwego poziomu ochrony, a także wyborze właściwych rozwiązań technicznych spełniających wymogi formalne jak i potrzeby inwestora. W imieniu biur pośredniczmy również w rozmowach z inwestorami w celu prezentacji i akceptacji wybranych rozwiązań.

Doradztwo w doborze oferty

Oferując dostawę materiałów jak i kompleksowe wykonawstwo zawsze analizujemy pełen kontekst zapytania, w tym rysunki techniczne, dokumentację opisową i inne uwarunkowania. Dzięki temu nasza oferta zawsze rozwiązuje zapotrzebowanie klienta w 100%. Dobierając rozwiazanie z całej gamy dostępnych opcji bierzemy pod uwagę takie czynniki jak: planowana żywotność chronionego obiektu, warunki pracy, dostępny budżet inwestycyjny a możliwości utrzymania obiektu, podatność na wandalizm i czynniki środowiskowe i wiele innych. Każde z oferowanych rozwiązań jest zawsze zgodne z normami polskimi i/lub ze zharmonizowanymi normami europejskimi lub innymi międzynarodowymi.

Zaplecze techniczne

Aby sprostać najróżniejszym zapytaniom nasz zespół inżynierów współpracuje z biurem technicznym Erico, a także z licznymi niezależnymi specjalistami – zarówno pracownikami naukowymi politechnik jak i doświadczonymi architektami, konstruktorami, projektantami, inspektorami i kierownikami budów.

Dla realizacji nietypowych przedsięwzięć mamy możliwość prowadzenia badań, zarówno w znakomicie wyposażonym laboratorium Erico jak i w akredytowanych polskich jednostkach badawczych.