Zadaniem iskierników separacyjnych jest pośrednie łączenie instalacji odgromowej i bliskich elementów metalowych, które nie mogą mieć bezpośredniego połączenia, ale których potencjały muszą zostać wyrównane dla właściwego zadziałania instalacji ochrony odgromowej. Elementami które należy podłączyć za pomocą iskiernika separacyjnego są: panele fotowoltaiczne, anteny radiowe, telewizji naziemnej, satelitarne, internetowe i inne, konstrukcje na których osadzone są różnego typu agregaty, klimatyzatory i inne urządzenia montowane na dachach. W celach optymalizacyjnych iskierniki występują w różnych wariantach parametrów, w klasie wytrzymałości N oraz H, a także w dedykowanym wariancie dla stref zagrożonych wybuchem. Wszystkie oferowane iskierniki separacyjne są produktami SALTEK.

Saltek – iskierniki separacyjne (od lewej): ISG-A100, ISG-50, ISGO-500, ISGO-100H Ex

Zacisk wyrównania potencjałów w zasadzie działania jest identyczny co iskiernik operacyjny, jednak inne jest jego miejsce przeznaczenia. Ma on za zadanie wyrównać potencjały rozłączonych na codzień sekcji instalacji uziemiającej, np. uziemienia roboczego dla instalacji elektrycznej i uziemienia instalacji odgromowej. Zacisk taki więc musi spełnić wymóg pracy w glebie. Zacisk wyrównania potencjałów PEC 100 od Erico dodatkowo spełnia wymogi ATEX dla stref zagrożonych wybuchem.

Erico (nVent) – zacisk wyrównania potencjałów PEC 100

Wszystkie oferowane iskierniki i zaciski są iskiernikami zamkniętymi, wysokowydajnymi, z gazową, dwuelektrodową komorą.

Wszystkie prezentowane rozwiązania są zgodne z normą PN-EN 62561-3 najnowszej wersji, a także normami międzynarodowymi.

Symbole jakimi oznaczone są iskierniki separacyjne zabudowane, z dwoma elektrodami:

Różne stosowane symbole odbudowanych iskierników