Dlaczego warto chronić?

Instalacja systemów fotowoltaicznych (PV) ze względu na wysoki poziom technologii jest kosztowną inwestycją. Żeby możliwy był zwrot poniesionych kosztów, to żywotność systemu powinna być rzędu dziesięcioleci. Producenci systemów fotowoltaicznych zazwyczaj zapewniają około dwudziestu lat gwarancji.

Aby zapewnić bezawaryjne działanie w całym okresie eksploatacji, należy już na etapie projektowania zapewnić kompleksową ochronę prze wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami. Ochronę należy zapewnić nie tylko na wyjściu inwertera, lecz także samym panelom słonecznym.

Saltek – ograniczniki przepięć do fotowoltaiki typ 1+2 FLP-PV (od lewej: FLP-PV 1000V/Y, FLP-PV 550V/U S)

Jakie normy?

Zgodnie z normą PN-EN 62305-2 do przewidywanych zagrożeń zaliczyć należy uderzenia pioruna – bezpośrednie oraz w pobliżu. Uderzenia pioruna i przepięcia nimi wywoływane mogą spowodować znaczne straty finansowe, a w przypadku paneli słonecznych montowanych na dachach mogą także uszkodzić konstrukcję budynku. Projekty systemów fotowoltaicznych, w tym ochrony przed piorunami i przepięciami określone zostały w standardzie PN-HD 60364-7-712 (Instalacje elektryczne w budownictwie – systemy fotowoltaiczne), PN-EN 61173 (Ochrona przeciwprzepięciowa dla produkcji energii przez systemy fotowoltaiczne), specyfikacja techniczna CLC/TS 50539-12 (Ochrona przeciwprzepięciowa dla specjalnych aplikacji, w tym DC (instalacji prądu stałego)– wybór i zasady stosowania – ograniczniki przepięć dla instalacji fotowoltaicznych).

Saltek – ograniczniki przepięć do fotowoltaiki typ 2 SLP-PV (od lewej: SLP-PV 500V/U S, SLP-PV 1500 V/Y)

Podstawowe zasady

Najbardziej istotnym elementem systemu fotowoltaicznego jest inwerter, dlatego też na jego ochronę należy położyć największy nacisk w całej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Ponadto elementy systemu fotowoltaicznego (ich metalowe części) powinny zostać zintegrowane w instalacji uziemiającej.

Dobór SPD do strony DC (instalacji prądu stałego):

 • Dobór parametrów prądowych:
  UCPV maksymalne napięcie ciągłej pracy
  UOCSTC standardowe napięcie stringu PV
  UCPV >= 1,2 * UOCSTC
 • Jeżeli zachowany jest odstęp izolacyjny “s” (pomiędzy panelami a instalacją odgromową) – instaluje się SPD PV T2,
  a jeżeli w tym odległość “I” między panelami jest większa niż 10m – SPD instaluje się po obu stronach linii DC
 • Jeżeli nie jest zachowany odstęp separacyjny “s” – instaluje się SPD PV T1+2, zawsze po obu stronach linii DC.

Wszystkie ograniczniki SALTEK do systemów fotowoltaicznych są badane zgodnie z normą En 50539-11.

Podstawowy schemat okablowania i połączeń systemu fotowoltaicznego

Strona DC systemu PV może być albo odkryta (izolowana) albo z jednym biegunem uziemionym. Poniższe rysunki (patrz CLC / TS 50 539-12) pokazują, jak SPD po stronie DC musi być podłączone. Zalecane są połączenia Y lub U.
Podczas montowania SPD, koniecznie jest zachowanie odpowiedniej długości przewodów łączących zgodnie z HD 60364-5-534 IEC 60364-5-53 (rozdział 534), klauzula 534.2.9.

Saltek – typy połączeń SPD PV