Zarówno budownictwo mieszkaniowe coraz bardziej nasycone elektroniką jak i nowoczesny przemysł w coraz większym stopniu zależny od automatyzacji elektronicznej w celu zwiększenia wydajności, zapewnienia bezpieczeństwa i korzyści ekonomicznych są narażone na zakłócenia, przepięcia i udary w sieci elektrycznej. Dlatego też ze względu na ochronę zdrowia i życia, ale także konsekwencje w sferze ekonomicznej powinno stosować się różnego typu ograniczniki przepięć na głównych obwodach zasilania.

Firma BUDNIOK TECHNIKA w oparciu o produktu SALTEK i ERICO oferuje pełną gamę urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, które mogą być złożone w pełni efektywny plan ochrony elektroenergetycznej.

Saltek – ograniczniki niskie napięcie typ 1, 1+2 FLP (od lewej: FLP-25 T1 V/1+1, FLP-12,5 V/4 S)

Rozwiązania opierają się o skoordynowane podejście w ramach “planu sześciopunktowego”, w którym realizując zabezpieczenie przeciwprzepięciowe lini zasilających do 1000V, pierwszym etapem jest instalacja urządzeń ochrony pierwotnej przy wejściu do sieci zasilającej (typ 1 lub 1+2), a następnie wtórna ochrona w rozdzielnicach (typ 2)  i, w razie konieczności, bezpośrednio w miejscu użytkowania (typ 3), które wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Poszczególne wariantu ograniczników przepięć i prądu piorunowego dostosowane są do pracy w układach sieciowych: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT oraz IT.

Saltek – ograniczniki niskie napięcie typ 2 SLP (od lewej: SLP-600 V/1 S, SLP-275 VB/3+1)

Zakres produktowy:

 • SPD Typu 1 (dawne: B) – Ograniczniki prądu piorunowego
 • SPD Typu 1+2 (dawne: B+C) – Ograniczniki prądu piorunowego
 • SPD Typu 2 (dawne: C) – Ograniczniki przepięć
 • SPD Typu 3 (dawne: D) – Ograniczniki przepięć, w wariantach:
  • na szynę DIN,
  • dodatkowego montażu,
  • z filtrem RFI – tj. przeznaczone do ochrony instalacji: AKPiA, SSWiN, SAP, itp.
  • jako adaptery do gniazd, gniazdka i szyny zasilające do szaf sterowniczych i serwerowych
 • Dedykowane moduły “N-PE”
 • Iskierniki separacyjne
 • Mosty / Dławiki

Zalety stosowania SPD Saltek z oferty Budniok Technika:

saltek – zalety i cechy

Zgodność z normami

Wymagania techniczne i projektowe zostały zdefiniowane przez standardy zharmonizowane z niżej wymienionymi normami europejskimi:

?Wymagania dotyczące sieci połączeń uziemiających (wyrównawczych), które zapewniają instalacjom odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zostały określone w normie PN-EN 50310 oraz PN-HD 60364.

?Wymagania ochrony odgromowej zostały określone w normie PN-EN 62305, będącej zbiorem nowych norm europejskich. PN-EN 62305-1 dotyczy zasad ogólnych.

Klasa ochrony odgromowej (LPL) Maksymalna wartość parametru  (zgodny z LPL Prąd Pioruna)
I 200 kA
II 150 kA
III 100 kA
IV 100 kA

PN-EN 62305-2 – Dotyczy szacowania ryzyka powodowanego przez wyładowania w obiektach budowlanych, urządzeniach usługowych i instalacjach technicznych.

PN-EN 62305-3 – Dotyczy ochrony obiek- tu przed szkodami oraz istot żywych przed porażeniem napięciami dotykowymi w pobliżu urządzenia piorunochronnego.

PN-EN 62305-4 – Dotyczy podstawowych zasad projektowania, wykonania, utrzymania i sprawdzania systemu ochrony przed impulsem piorunowym urządzeń elektrycz- nych i elektronicznych wewnątrz obiektu.

?Klasyfikacja niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć została przedstawiona w normie PN-EN 61643-11. Wyrożnione zostały trzy podstawowe kategorie urządzeń:

 • ogranicznik typu 1,
 • ogranicznik typu 2,
 • ogranicznik typu 3.

?Klasyfikacja sieci niskiego napięcia ze względu na odporność na zakłócenia impulsowe oraz określenie maksymalnej odporności na przepięcia została określona w normie PN-EN 60664-1

Saltek – ograniczniki niskie napięcie typ 3 DA (od lewej: DA-275 V/3S+1, DA-275 DF 25)

Schematy zastawania poszczególnych ograniczników w różnych typach sieci zasilających, ogólnego ich stosowania, przykłady, zasady dobezpieczania, instalacji, dobór będą przedmiotami osobnych artykułów.