Problem związany z kradzieżą miedzianych elementów instalacji uziemiających jest sytuacją często spotykaną. Wpływ na tę sytuację ma wysoka cena produktów miedzianych na rynkach światowych, a co z tym idzie wysoka cena w punktach skupu, co przy równoczesnym braku możliwości kontrolowania w czasie rzeczywistym stanu instalacji może powodować nie tylko powtarzające się przestoje oferowanych usług np. dystrybucji energii i spadek wiarygodności wśród konsumentów, ale też realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Technologia CuTS® od Kingsmill Industries Ltd. to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o środowiskach usługowych, w których bezpieczeństwo osób i ciągłość pracy są najważniejsze. Monitoruje ona w czasie rzeczywistym instalację uziemiającą w celu ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem i awarią, zapewniając stałą analizę zagrożeń i stanu zasobów.

Jednostka CuTS

Sposób działania:

 • – CuTS® monitoruje infrastrukturę w celu wykrycia zmiany z powodu cięcia lub uszkodzenia instalacji uziemiającej – poszukuje zmian w monitorowanej charakterystyce indukcyjności instalacji.
 • – Monitorowana infrastruktura jest połączona w obwód czujnikowy za pośrednictwem wejść przewodów sensorycznych, które wykrywają niewielkie zmiany indukcyjności w przewodnikach systemu uziomowego (poniżej 0,02μH).
 • – Gdy występuje zmiana przekraczająca ustawione progi, alarm urządzenia jest aktywowany, wysyłając zdalnie ostrzeżenia.

Przykładowe działanie systemu

System antykradzieżowy działa w oparciu o platformę dostarczaną w chmurze, dedykowaną platformę na serwerze klienta lub sprężony z automatyką w danej lokalizacji. Komunikacja zdalna odbywa się poprzez moduł GSM umożliwiając monitorowanie instalacji w czasie rzeczywistym.

Przykładowe pola zastosowania urządzeń antykradzieżowych CuTS®:

 • – Energetyka dystrybucyjna,
 • – Telekomunikacja,
 • – Infrastruktura kolejowa.

 

Przykładowe zastosowanie systemu

Korzyści:

 • – Ochrona pracowników i ludności przed śmiercią i poważnymi obrażeniami w wyniku porażenia prądem,
 • – Minimalizacja ryzyka przestoju i nieplanowanej wyłączeń,
 • – Aktywne przewidywanie awarii i optymalizacja procesu konserwacji,
 • – Zmniejszenie szkód pośrednich i innych strat finansowych,
 • – Możliwość zintegrowania się z istniejącą infrastrukturą, np. system SCADA.

Klienci mają własny pulpit nawigacyjny, z którego mogą monitorować wszystkie strefy i działania. Poniżej przykładowe zrzuty ekranu platformy.

Przykładowe zrzuty ekranu platformy

System antykradzieżowy CuTS® to rozwiązanie kompleksowe, zaprojektowane z myślą o wszystkich, dla których bezpieczeństwo i stabilność proponowanych usług są najważniejsze. Technologia zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy, chroni personel i osoby postronne przed śmiercią i poważnymi obrażeniami, a także minimalizuje ryzyko przestoju i nieplanowanych prac serwisowych, zmniejszając w ten sposób straty finansowe i podnosząc skuteczność realizacji usług.

Autoryzowanym dystrybutorem systemu od Kinsgmill Industries Ltd. jest Budniok Technika.