Kluczową część naszej oferty stanowią uziemienia pomiedziowane. Proponowane Państwu rozwiązania zostały dobrane tak, aby były całkowicie poprawne technicznie, zgodne z normami polskimi, stanowiły rozwiązanie na lata przy zachowaniu rozsądnych cen. Kierując się powyższymi, jakościowymi kryteriami nawiązaliśmy współpracę z firmami takimi jak ERICO (obecnie Pentair) oraz KLK Electro Materiales. Pierwsza z nich jest wynalazcą i światowym liderem w produkcji uziemień miedziowanych złączkowych, zwanych w Polsce galmarami.

Poniżej znajdą Państwo naszą ofertę uziomów miedziowanych podzieloną wg systemów łączenia prętów.

Uziemienia prętowe miedziowane gwintowane, łączone złączkami

Flagową pozycją oferty fhuPARTNER są uziemienia stalowe, miedziowane elektrolitycznie o gwarantowanej powłoce miedzi 254 μm, gwintowane, łączone złączkami, od Erico / Pentair. Te pręty uziomowe cechują się znakomitą jakością, zarówno powłoki miedzi, dobranej stali, jak i towarzyszących akcesoriów. Stanowią one element systemu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego w długim terminie. Okres żywotności uziemień Erico przekracza 40 lat.

Proces miedziowania uziomów Erico zapewnia powłoce wysoką odporność na ścieranie, złuszczanie i pękanie. Jest to ważne zarówno przy pogrążaniu, gdzie uziom może napotkać na kamienie, wybaczać się na głazach, a później pracuje przez dziesiątki lat w wilgotnym środowisku. W uziomach złączkowych powłoka miedzi związana jest molekularnie z rdzeniem stalowym o wysokiej wytrzymałości, pokrytym wcześniej warstwą niklu. Proces przekracza wymagania norm ANSI®/UL® 467-1984 (ANSI C33.8-1972) i CSA®.

Pręty można przedłużać za pomocą gwintowanych złączek. Należy zauważyć, iż uziomy mają dodatkowo walcowane na zimno gwinty na obu końcach, do mocowania złączek. Dzięki nierozerwalnemu przebiegowi włókien mają większą wytrzymałość niż gwinty wykonane metodą nacinania. W uziomach Erico, zgodnie z wytycznymi norm, gwinty wykonywane są po miedziowaniu poprzez walcowanie. Gwintowane złączki pozwalają na pełny kontakt ostrza z grubszym końcem poprzedniego pręta. Wysoka wytrzymałość i odporność łączników na korozję zapewniają niską rezystancję połączeń miedź-miedź. Złączka pełni tutaj rolę zarówno połączenia mechanicznego, zabezpieczającego końce prętów przed wodą, ale także przewodząc uziemiane prądy.

Uziemienia złączkowe można pogrążać do kilkudziesięciu metrów wgłąb ziemi.

Rodzaje uziemień gwintowanych, łączonych złączkami

 

produkt

długość [m] średnica nominalna [cale] średnica rzeczywista [mm] łączenie symbol
uziom prętowy, stalowy, pomiedziowany (powłoka min. 254 μm), gwintowany, łączony złączkami

1,2

5/8”

14,2 gwintowane złączki z brązu lub mosiądzu E 155300

1,5

5/8”

14,2

E 155310

3

5/8”

14,2

E 155350

1,5

3/4”

17,2

E 155490

3 3/4” 17,2

E 155530

Wszystkie powyższe uziemienia cechują się min. powłoką miedzi o grubości 254 μm.

Zamówienia uziomów gwintowanych należy uzupełnić o złączki brązowe lub mosiężne, które umożliwiają łączenie prętów w jeden uziom.

Do uziemień miedziowanych łączonych złączkowo stosowane są groty, nakręcane na pierwsze pręty uziemienia. Grot nie tylko ułatwia pogrążanie, ale także – poprzez tworzenie mikro tunelu – zabezpiecza powierzchnię uziomów przed uszkodzeniem kamieniami i innymi obiektami napotkanymi w ziemi, odsuwając je od uziemienia. Do gruntów trudnych dedykowane są groty o zwiększonej twardości i specjalnym kształcie, ułatwiającym wybijanie kamieni na boki.

Uziemienia prętowe miedziowane kute, bezzłączkowe

W segmencie uziemień pionowych, miedziowanych, oferujemy również uziemiania bezzłączkowe, łączone w systemie bolec-wpust. Koniec pręta w naszym uziomie jest wykonany poprzez zakucie na gorąco, co zwiększa jego twardość, co z kolei pozytywnie wpływa na łatwość pogrążania prętów. Uziemienia te, produkowane są przez hiszpańską firmę KLK Electro Materiales. Wykonane są z gatunkowej stali i pokryte miedzią w sposób elektrolityczny. Powłoki zachowują wymagane normami min. grubości, a także cechują się dużą odpornością na ścieranie i pękanie.

Brak konieczności stosowania złączek korzystnie wpływa na cenę całych zestawów uziomowych, jednak skraca czas żywotności całego systemu. Nawet dobrze zabezpieczone końce uziomów w systemach bolec-wpust nie mogą się równać ze złączkami, dlatego też szacuje się, że żywotność całych uziomów osiąga 20 lat.

Uziemienia miedziowane kute są kompromisem trwałości w długim okresie oraz kosztów. Znajdują klientów w budownictwie kubaturowym, jak również wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie dużej ilości krótkich uziomów.

Rodzaje uziemień kutych, bezzłączkowych

 

produkt długość
[m]
średnica
nominalna
[cale lub mm]
średnica
rzeczywista
[mm]
min. grubość powłoki miedzi [μm] łączenie symbol
uziom prętowy, stalowy, pomiedziowany, kuty, bez złączkowy
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5/8 “
5/8 “
16 mm
16 mm
3/4 “
14,2
14,2
16
16
17,2
250
100
250
100
250
bolec (zakuty) – wpust
P 158758C-250
P 158758C-100
P 158700C-250
P 158700C-100
E 155430

Uziemienia nie wymagają stosowania dodatkowych grotów, ponieważ każdy uziom zakończony jest ostrym bolcem wykonanym poprzez zakucie na gorąco, co dodatkowo go utwardza.

Na życzenie klienta, do uziomów kutych oferujemy dodatkowe tuleje wzmacniająco-uszczelniające, wykonane ze stali nierdzewnej.

Złącza krzyżowe

Do uziomów stalowych z miedzianą powłoką antykorozyjną polecamy uchwyty krzyżowe wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Uchwyty te pozwalają łączyć uziomy nie tylko z przewodnikami wykonanymi z miedzi, stali miedziowanej, stali nierdzewnej, ale również, dzięki zastosowaniu przekładki nierdzewnej, z bednarką stalową cynkowaną. Ten ostatni wariant jest również najpopularniejszym na budowach, dlatego zapewnienie niepowstania ogniwa galwanicznego, a zatem ogniska korozji, jest tak ważne.

produkt śruby

średnica rzeczywista uziemienia
[mm]

łączone przewodniki symbol
złącze krzyżowe do uziomów pionowych,
stal nierdzewna, śruby nierdzewne, 3 blachy dociskowe 3 mm grubości każda
4 x M8 14,2 – 17,2 pionowo: bednarka 40×5 lub drut (linka) 8-11 mm średnicy;
poziomo: bednarka 30×5 lub drut (linka) 8-10 mm średnicy
SJ1XSS
uniwersalne złącze krzyżowe do uziomów pionowych,
stal nierdzewna, śruby nierdzewne, 3 blachy dociskowe
4 x M8 (b.długie) 14,2 – 17,2 poziomo i pionowo: bednarka 40×5 lub drut (linka) 8-10 mm średnicy, specjalny profil dla szybkiego montażu bednarki 25×4 mm E 120319

Na zlecenie wykonujemy złącza krzyżowe zgodne ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Innymi typami złącz są uchwyty z brązu. Znakomicie przewodzą, ich trwałość przekracza 50 lat, a zaprojektowane zostały tak, aby uprościć montaż na uziemieniach. Są dedykowane uziomom miedziowanym i miedzianym w połączeniu z miedziowanymi lub miedzianymi przodownikami poziomymi. Uchwyty te są w pełni zgodne z Normami Polskimi. Niżej kilka przykładowych rozwiązań, wszystkie dostępne w katalogu “ERICO – Ochrona Elektryczna Obiektów”, na str. 38-39.

zdjęcie nazwa i opis produktu symbol
RTC1626 | uchwyt jednośrubowy, oczkowy, brąz armatni, dla uziomu miedziowanego 14,2 mm (5/8″) i bednarek do 26×12 mm, bez przekładki E 158 410
C58 | uchwyt jednośrubowy, oczkowy, brąz armatni, dla uziomu miedziowanego 14,2 mm (5/8″) i linki do 70 mm2 lub drutu o średnicy do 10 mm, bez przekładki E 158 160
RCC16 | uchwyt jednośrubowy, dzielony, brąz armatni, nakręcany na uziom miedziowany 14,2 mm (5/8″), na śrubę zakładana zaciskowa końcówka linki z okiem o śr. 10,5 mm lub perforowana bednarka (otwór 10,5 mm), pozwala podłączać przewodniki o dowolnych przekrojach, przekładka nierdzewna. E 710 430

Jako alternatywę do złącz krzyżowych i uchwytów z brązu do łączenia uziomów z przewodnikami poziomymi polecamy połączenia egzotermiczne. Jest to rozwiązanie do najbardziej wymagających instalacji uziomowych, wszystkich tych, które pracują 24/7 zapewniając bezpieczeństwo na podstacjach energetycznych, farmach wiatrowych, czy obiektach przemysłowych.

Zgodność z normami

Wszystkie oferowane przez nas rozwiązania są zgodne z właściwymi, zharmonizowanymi Normami Polskimi i międzynarodowymi i nadają się do stosowania w energetyce, przemyśle, na obiektach komercyjnych, czy mieszkaniowych.

Deklarujemy zgodność z:

  • PN-EN 62561-1:2012
  • PN-EN 62561-2:2012
  • PN-EN 50522:2011
  • PN-EN 62305-3:2011
  • PN HD 60364-5-54:2011
  • PN-EN ISO 1461:2011

Uziemienia jak i złącza krzyżowe posiadają certyfikaty zgodności typu wystawione przez instytuty badawcze i laboratoria akredytowane przez Polskie Centrym Akredytacji (PCA).

Pogrążanie

Do samego pogrążania dedykowane są specjalne głowice oraz bijaki do młotów mechanicznych SDS-MAX, HEX 28 i HEX 30 oraz innych. Stosowanie dedykowanych akcesoriów do pogrążania pozwala na osiowe pogrążanie, które umożliwia pogrążanie do kilkudziesięciu uziomów (łączonych złączkowo) w punkcie, a także zapobiega uszkodzeniu systemowi połączeń uziomów i zapobiega naruszeniu powłoki antykorozyjnej przez narzędzia.