W dniu 1 września br. firma handlowo usługowa PARTNER Janusz Budniok została przekształcona w Budniok Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
Przekształcenie nastąpiło na wniosek właściciela na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, na podstawie art. 584(2) Kodeksu Spółek Handlowych.
W świetle ww. przepisu, wszystkie umowy umowy i postanowienia jakie wiązały naszą firmę z kontrahentami pozostają w mocy, a sama nowa spółka zachowuje pełną ciągłość poprzedniej działalności.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Nowe dane
NIP: 5472183157
REGON: 368142232
KRS: 0000692763

Adres rejestrowy, korespondencyjny, lokalizacji biur i magazynu to:
ul. Narutowicza 79
43-502 Czechowice-Dziedzice