Instalacje odgromowe, piorunochrony. Mieć czy nie mieć? - oto jest pytanie. Z jednej strony prawo budowalne nie wymaga aby na budynkach jednorodzinnych znajdywały się takie systemy. Z drugiej, zadać musimy sobie kilka pytań, które pozwoliłyby podjąć racjonalną i kompetentną decyzję.